Wednesday, January 23, 2008

Balangkas Teoretikal

Ikinonsider ang ilang theory upang magsilbing batayan ng pag-aaral.

Sa Social Learning Theory ni Bandura, ayon kay Omrod (1999) binibigyang diing natututo ang tao sa kapwa sa pamamagitan ng direkta o di-direktang pag-oobserba at paggaya sa ang anumang napapagmasdan. Maaaring makuha ang anumang nakikita at naririnig sa panonood ng telebisyon. Puno ng positibo at negatibong mensahe ang mga advertisement na maaaring gayahin ng mga bata. Sa patnubay ng titser at sa paggamit ng mga ito sa pagtuturo, magiging makabuluhan ang mga maiikli subalit maiimpluwensyang advertisements.

Ayon sa Informational Social Influence Theory ni Cialdini (Syque, 2007), kinokopya ng isang tao ang iba kapag hindi nya alam kung papaano kumilos nang tama. Ginagawa niya ito ayon sa pinanggagaligan ng impormasyon sa pagpapalagay na alam nila ang kanilang ginagawa. Kapag naniniwala ang isang tao na ito ay tama, nangyayari ang private acceptance na maaaring tuluyang bumago sa paniniwala, ugali at kilos nya. Nangyayari naman ang public compliance kapag kinokopya ng isang tao ang iba dahil sa takot ng panunuya o di-pagtanggap ng iba kung kikilos ng iba. Gumagamit ng mga silebriti at di-silebriti bilang endorser o karakter sa mga advertisement na ikinokonsider na mas “nakakaalam” ng kung ano ang tama.

Binanggit ni Davis at kasama (1995) na sa Mastery Learning ni Bloom, ang lubusang pagkatuto ng mga estudyante sa mga araling itinuturo ay may kaugnayan sa mabuting kondisyon sa pagkatuto at sa kalidad ng pagtuturo. Napapataas din nito ang attitude at interest ng mga estudyante. Magbibigay ng interesting at kakaibang experience sa mga estudyante ang paggamit ng mga advertisement sa pagtuturo sa tulong ng isang mahusay na titser.

Sa Operant Conditioning ni Skinner, ayon kay Huitt at kasama (1997), ang hayop kasama na ang tao ay maaaring kontrolin upang kumilos nang maayos. Ang isang organismo, tao o hayop, ay kikilos nang maayos upang tumanggap ng gratipikasyon na nasa iba’t ibang anyo tulad ng pagkain, pagkilala, pagpuri at iba pa. Ang susi ng operant na pagkokondisyon na ito ay ang tamang reward matapos na kagaad na maipakita ng estudyante ang inaasahang tamang gawi. Ang tamang gawi ay anumang gawing itinaya ng titser na karaniwang magkaugnayan sa pagkatuto ng anumang material o ng tamang ugali sa loob ng klase. Sinasabi pa rin ni Skinner na ang gantimpala ay nagpapatibay sa pagkatuto ng mag-aaral. Atensyon, pagpapuri, marka o kahit kendi ang karaniwang pang-reinforce. Samakatuwid, mamomotivate ang mga estudyante na kusang sumagot o sumali sa discussions sa tulong ng reinforcers na ito.

Makikita sa susunod na pahina ang modelong teoretikal.


Figyur 1. Modelong teoretikal

No comments: