Wednesday, January 23, 2008

KABANATA I

Naging madali ang akses sa dyaryo, radyo, telebisyon at pelikula ng masa dahil sa maunlad na teknolohiya. Maraming tao ang nainform ng mga importanteng pangyayari at naging malapit sa mga pinakaimportanteng isyu na direktang nakakaapekto sa buhay nila. Ito ang layunin ng media, marating ang malaking bilang ng tao gamit ang isang behikulong pangkomunikasyon na hatid ang enterteynment, balita, isports, edukasyon gayundin ang kultura.

Maliban sa mga impormasyong itrinatransmit ng media, naghahatid din ito ng mga mensahe na kung hindi maiproprocess nang mabuti ng receiver nito ay maaaring makapagpahamak sa kanila (Rugeria, 1996). Kabilang dito ang imoralidad, karahasan, masamang-asal at iba pang di-tanggap sa lipunan na hindi natin gustong matutunan ng mga bata.

Ayon sa Foundation for English Language Arts for Atlantic Canada o FELAAC:

“The influence of media, such as TV, film, videos, magazines, computer games, and popular music, is persuasive in the lives of students today.”


Kaya naman importanteng sa elementarya pa lang, matutunan na ng mga estudyante na gamitin nang mabuti at tama ang media resources.

Madaling makakuha ng iba’t ibang mensahe sa media ang isang bata. Sa pagbubukas ng radyo o telebisyon, pagbuklat ng dyaryo o magazin, pagsaksak ng pelikula sa DVD player o pagklik sa isang websayt, agad may mapupulot ang isang bata. Sa loob lang ng ilang segundo, maaari nyang magaya ang isang karakter sa isang sitkom, makanta ang isang advertising jingle o makapagbigay ng iba pang halimbawa ng matututunan mula rito.

Para sa Media Awareness Network, ang telebisyon ang isa sa mga pinaka-makapangyarihang midiyum na nakakaapekto sa buhay ng mga bata. Nakadepende sa sumusunod na factors ang laki ng epekto ng telebisyon: 1) kung gaano sila nanonood, 2) ang kanilang edad at personalidad, 3) kung mag-isa silang nanonood o may kasamang nakakatanda, at 4) kung kinakausap sila ng kanilang mga magulang tungkol sa kanilang napapanood.

Ang pagkakalunsad ng telebisyon, para kay Pocock (1980), ay makabuluhang nagmulat sa mabilis na pag-unawa sa karamihan na nasa makabagong henerasyon. Para naman sa namayapang brodkaster at dating presidente ng Columbia Broadcasting System News na si Fred Friendly sa lektsur ni Francisco (2006), gustuhin man natin o hindi, ito ay ang pinaka-makapangyarihang educational force na alam ng tao.

Pinagdedebatehan man ng mga saykolojist ang impluwensya nito bilang taga-bantay at taga-aliw ng mga bata, ang kapangyarihan nito ay kinikilala at hinahanap-hanap ng mga advertizer at pulitiko. Sa report ng AGB Nielsen Media Research noong 2007, tatlong oras at 36 minuto ang averij ng pagtutok sa telebisyon ng mga batang may edad 2 hanggang 12 taon sa Pilipinas noong 2006. Pumapangalawa ito sa housewives na may edad 40 taon pataas, ang mga sa pinakamatagal na tumutok sa telebisyon sa taong iyon. Samantala, sa report ng Philippine Daily Inquirer noong nakaraang mid-term elections, gumasta ang mga pulitiko, karamihan tumatakbong senador, ng 70% ng regular TV ads rate na P301,133 sa ABS-CBN at P252,000 sa GMA para sa isang 30 segundong political ad sa praymtaym. Kinonfirm nito ang kapangyarihan ng media.

Bahagi na ng mga panoorin ang mga advertisment na naglalaman ng iba’t ibang mensahe na ang pangunahing layunin ay makapag-motivate sa mga manonood upang bumili ng produktong inaalok dito. Ayon kay Arcilla (2007), ang Pilipinas ang may pinakamahabang advertisement load kada oras ng TV programming sa buong mundo na umaabot sa 20 minuto laban sa 16 minutong averij ng United States, at 12 minutong averij naman sa Asya at Europa.

Maituturing na isang literatura ang mga pantelebisyong advertisment dahil narereflect sa mga ito ang mga karanasan o “napagmasdang dula ng buhay” ng manunulat at ng mga bumuo nito, at ang mga nangyayari sa lipunan. Humuhubog ito sa kamalayan, nag-iimpluwensya sa pag-iisip at nagdadala ng pagbabago sa lipunan upang ganap na maunawaan ang mga nagaganap sa kanilang kapaligiran.

Ang pagkatuto at pagtuturo para kay Adeyanju (2003), ay ang konsern ng isang mahusay na titser subalit ang pagkatuto ay isang masalimuot na proseso. Ayon sa kanya:

“Learning can occur as a result of newly acquired skill, knowledge, perception, facts, principles, new information at hand etc. Learning can be reinforced with learning aids of different variety because they stimulate, motivate as well as arrest learner's attention for a while during the instructional process.”


Mapapataas ang bisa ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto simula elementarya hanggang graduate level sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga kagamitan. Iklinasifay ni Bucu at mga kasama (1994) ang mga kagamitang sa pagtuturo bilang: mga nakaprint na babasahin, audio at visual aid, demonstrations, community resources, mga laboratoryong pangwika, nakaprogramang instruksyon at mga kompyuter.

Simula umaga hanggang gabi, araw-araw na makikita sa lokal at nasyunal na telebisyon ang mga advertisment na gawang Pilipino. Ang mga ito ay nagpapahayag ng iba’t ibang kaisipan na maaaring hanguan ng mga kagamitang pampagtuturo. Sa panahon ng pamamayagpag ng teknolohiya, malaki ang maitutulong nito sa mabilis na pagkatuto at pagkaunawa ng mga estudyante maging sa pagkakaroon ng karagdagang kagamitang pampagtuturo sa mga guro. Malaki ang magagawa ng paggamit ng mga kaisipang ipinapahayag sa mga pantelebisyong advertisment sa pagpapahalaga ng mga bata sa kanilang asal, pamumuhay, kalusugan at kapaligiran, at sa paglinang ng krieytiviti at pagkamaparaang magamit ang mga ito sa mga leksyon ng mga titser.

Ito ang nagtulak sa risertser na ianalayz at pahalagahan upang magamit sa pagtuturo ng Makabayan 6 sa elementarya ang dalawampung (20) mga pantelebisyong advertisment.


Paglalahad ng Suliranin

Nilayon ng pag-aaral na matukoy ang mga kaisipang nakapaloob sa mga advertisment sa nasyunal na telebisyon na magagamit bilang kagamitang pampagtuturo sa Makabayan 6, University of Nueva Caceres Elementary Laboratory, TP 2007-2008.

Nilayon ding masagot ang mga sumusunod na espesipikong katanungan:
1. Anu-ano ang mga nakolekta na pantelebisyong advertisment na nauukol sa mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran?
2. Ano ang kahulugang literal at figyurativ na nakapaloob sa bawat advertisment?
3. Anu-ano ang mga banghay-aralin sa Makabayan 6 ang mabubuo gamit ang mga advertisment?
4. Gaano kahusay ang binuong mga banghay-aralin batay sa mga sumusunod na kraytirya: layunin, integrasyon, mga gawain, mga tanong at TV ad(s) na ginamit?

No comments: