Tuesday, January 22, 2008

Mga Literal at Figurative na Kahulugan

Inilalahad sa bahaging ito ang makikita at maririnig na mga elemento para sa kahulugang literal at ang ipinaaabot sa nakatago at “nagtatagong” kaisipan para sa kahulugang figurative sa mga advertisement na magagamit sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Musika, Sining at Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (MSEP)

“Keri-kering”. Ginagamitan ng jingle ang advertisement na ito ng Rejoice. Inaawit sa tempong adante ang unang bahagi nito:
Sa simula lang mahirap
Matutupad din ang iyong pangarap
Mangarap ka't matutupad
Maniwala ka lang
(kering keri mo to)

habang ang sumunod na bahagi ay accelerando. Maaari itong gamitin sa araling Tempo sa Musika bilang panlinang na gawain. Ipinahihiwatig sa bahaging ito ng kanta ang pagtanggap sa katotohanang bago makamit ang isang pangarap ay may mga hirap na haharapin. Ito naman ay maaaring iintegrate o gamitin sa Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP).

“Bridges”. Makikita sa advertisement na ito ng Globe ang mga blue(ng) ribbon na nagsisilbing tulay ng ama at ng kanyang pamilya at ng iba pang gumagamit ng serbisyo nito. Nararating ng mga ribbon ang mahal sa buhay na nasa ibang parte ng mundo. Makikita dito na nagiging manipis ang ribbon habang papalayo hanggang sa mawala o maging parang tuldok. Ito ay maaaring gamitin sa pagdevelop ng leksyon sa araling Linya at Lawak ng Paningin sa Sining partikular sa pagpapaliwanag ng invisible point o “hinagap na tuldok” at invisible lines o “hinagap na mga guhit”.

“Giants”. Samantala, dito naman, natatanaw at nakakausap ng mga heganteng karakter ang bawat isa kahit na nasa iba’t ibang panig sila ng Pilipinas. Makikitang maliit ang kapatid, mga hagdan ng Banawe Rice Terraces, Chocolate Hills, barkada at ina na nasa itaas na parte ng screen at malaki naman ang mga nasa ibaba. May mga eksana din sa advertisement na makikita ang horizon o tagpuan ng langit at lupa o dagat. Sa parehong aralin, maaaring gamitin ang advertisement na ito ng Globe sa pagpapaliwanag ng horizon o “guhit-tagpuan” at mga bagay sa isang komposisyon.

Ipinahihiwatig sa dalawang advertisement na hindi hadlang sa pagkakaroon ng komunikasyon sa isang relasyon ang layo at oras. Ito naman ay maaaring iintegrate o gamitin sa EKAWP.

“Bush”. Binibigyang atensyon dito ang suot na pantalon ng matipunong karakter na naggagarden na ginagampanan ni Sam Milby. Maaakit ng mistulang nakahubo na walang suot pang-itaas na lalaki ang maglolang dadaan dahil ang ibabang bahagi ng katawan nya ay natatakpan ng halamang tinitrim. Makikitang nakapantalon ang lalaki kapag tumuwad ito upang isara ang loan sprinkler na nakakabasa na sa kanya. Ang mga eksenang nabanggit ay akma sa pagtuturo ng araling Sentro ng Kawilihan sa Sining. Ginagamit sa advertisement ang iba’t ibang pamamaraan sa pagbigay ng sentro ng kawilihan tulad ng paggamit ng kulay na green ng garden upang mapalitaw ang pantalon na color blue at pagfocus dito sa pamamagitan ng pagtuwad. Ipinahihiwatig sa advertisement na tulad sa lalaking nakasuot na pantalon, makukuha ninuman ang atensyon ng iba kung ang tatak ng pantaloon ay tulad ng kay Sam Milby. Ito ay maaaring talayin sa pagtuturo ng Pagtitiwala sa Sarili sa EKAWP.

“Do the Flexi Moves”. Sa advertisement na ito, nagchecheerdance sa tugtog na may kumpas na nakakaindak ang karakter na ginagampanan ni Kim Chui, isang estudyanteng nakakapag-“flexi moves” kahit na may menstruation. Madaling sabayan ang tugtog na binubuo ng introng may anim na bilang at tatlong bahaging may tig-walong bilang. Bilang panimulang gawain sa leksyong Kabuuang Kaangkupang Pisikal sa Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (EPK), maaaring gamitin ang jingle sa pagwawarm-up. Tulad sa obstacle course na maraming hadlang, itinuturing ng mga kababaihan na isang obstable sa buhay ang pagkakaroon ng menstruation. Ito ay maaaring iintegrate sa EKAWP.

Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)

“Gulat Ka? (Rally)”. Isang grupo ng mga hindi nasisiyahan sa mahal ng pagpapaputi ng damit ang makikitang nagrarally sa isang pampublikong lugar sa advertisement na ito. Malaya silang nakakapagtipon-tipon upang ipahayag ang saloobin.

“Reporter”. Dito, makikitang nakakapunta sa iba’t ibang lugar upang kumuha ng balita at nakakapagreport ng mga pangyayari ang pangunahing karakter. Nakakagamit din sya ng cellphone sa komunikasyon upang ihatid ang mga impormasyon sa kabilang linya.

“Boto Mo, Ipatrol Mo”. Samantala, sa advertisement na ito, naipapatrol ng mga kabataang first-time voters ang kanilang obserbasyon at reaksyon sa media gamit ang kanilang cellphones. Makikitang nagtitipon-tipon sila upang makilahok sa paparating na eleksyon.

Ang mga nabanggit na advertisement ay magagamit sa pangwakas na gawain sa araling Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino. Ipinapakita sa nasabing mga advertisement ang ilan sa mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino: karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon, karapatan sa pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya, kalayaan sa paninirahan at paglalakbay, at karapatan sa pagboto. Maaaring iintegrate sa EKAWP o sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) sa araling Pagtitipid ang nilalaman ng mga advertisement.

“Stewardess”. Dito, makikita ang isang grupo ng Overseas Filipino Workers na papunta sa ibang bansa upang maghanapbuhay. Sa loob ng isang taon o mahigit, mahihiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay.
“Ms. Barangay”. Isang dalagang may ambisyong maging isang beauty queen ang makikitang sasamahan upang suportahan ng kanyang pamilya at ng buong barangay. Mula sa isang rural na bayan, tutungo sila sakay ng barko sa urban na lugar kung saan gaganapin ang kontest.

“Tropa”. Samantalang sa advertisement na ito, matutunghayan ang pagdayo ng magkakabarkada sa isang liblib na lugar upang maki-pista. Gamit ang cellphone bilang komunikasyon, matutuntun nila ang lugar ng kabarkadang pupuntahan.

Ang mga nabanggit na advertisement ay magagamit bilang pangwakas na gawain sa araling Pandarayuhan. Ipinapakita sa nasabing mga advertisement ang ilang factors at katangian ng pandarayuhan: hanapbuhay at edad, at pandarayuhangpanlabas at pandarayuhang panloob.

“Summer Biyahe Tayo”. Makikita dito ang ilang anyong lupa at anyong tubig na bumubuo ng topograpiya ng bansa kabilang ang kabundukan, kweba, kapatagan, mga isla, batis, ilog at dagat. Kung pangangalagaan ang mga likas na yaman tulad ng mga nabanggit, maaaaring pagkunan ng kabuhayan ang mga ito tulad ng turismo. Magagamit ang advertisement sa panimulang gawain sa araling Topograpiya na maiintegrate naman sa araling Pangangasiwa ng Pinagkukunang-Yaman sa EKAWP.

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)

“Oh No! Monster”. Sa advertisement na ito, matutunghayan ang matalinong pagpapasya ng isang bata sa kanilang play. Natukoy nya ang suliranin na kawalan ng karakter na monster, nakaisip sya ng solusyon para dito, natukoy nya ang pagkukunan nito, nakapagpasya syang gamitin ang monoblock chair, tela at flashlight, nasakatuparan ang ginawang pagpapasya, at napahalagahan nya ang kanyang ginawa. Ito ay maaaring gamitin sa araling Hakbang sa Matalinong Pagpapasya at Pagkamaparaan sa EKAWP.

No comments: