Wednesday, January 23, 2008

Saklaw at Delimitasyon

Ginamit sa pag-aaral na ito ang dalawampung (20) pantelebisyong advertisment na tiglilima sa bawat kaisipan. Ang mga ginamit na advertisment ay ipinalabas mula 6:00 hanggang 10:30 ng gabi sa mga nasyunal na telebisyon ng bansa: ABS-CBN 2, GMA 7 at ABC 5. Gumagamit ng wikang Filipino, English, Taglish, vernakyular o kombinasyon ng alin man sa mga nabanggit na wika sa mga dayalog, kapsyon at advertising jingle ang mga advertisment. Ang mga piniling mga advertisment ay kumatawan sa anumang produkto, lokal man o banyaga.

Ang mga hinangong advertisment ay ipinalabas sa loob ng taong 2007 hanggang sa kasalukuyan upang napapanahon at alam ng mga susuri ng nabuong kagamitang pampagtuturo. Hindi saklaw ng pag-aaral ang mga advertisment na bagamat ipinalabas sa Pilipinas ay di-gawang Pilipino dahil sa kaibahan ng seting nito sa mga advertisment na ipinalalabas sa buong bansa.


Disenyo ng Pananaliksik

Ginamit ng risertser ang dokyumentari analisis sa pagsusuri ng mga nakolektang pantelebisyong advertisment. Gumamit sya ng dalawampung (20) advertisment na ipinalabas sa nasyunal na telebisyon sa Pilipinas na iklinasifay ayon sa kaisipang nakapaloob sa bawat advertisment. Tinukoy ang kahulugang literal at figyurativ na nakapaloob sa bawat advertisment sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng lantad na katotohanang nakikita at nadidinig dito, at pag-iinterpret at pag-uungkat ng mga nakatagong kahulugan nito. Gamit ang prototype lesson plans bilang gabay, naging krieytiv ang risertser sa pagbuo ng labing anim (16) na banghay-aralin sa Makabayan 6 gamit ang mga kaisipan at kahulugang natagpuan sa TV ads. Sinikap nyang maging integrativ sa dalawa hanggang tatlong sabjikts ang bawat leksyon.

Nagkaroon ng jurors na tumaya ng kahusayan ng binuong mga banghay-aralin. Binuo ito ng labing dalawang (12) titsers sa pampuliko at pribadong eskwelahan sa Naga City at Camarines Sur. Sa layuning matiyak na kwalifayd ang jurors na tayain ang binuong mga bahay-aralin, sinuri ang kanilang educational qualification at karanasan. Ihinanda evaluation sheet o ang papel para sa pagtataya ng mga banghay-aralin na kinapapalooban ng kraytirya sa layunin, integrasyon, mga gawain, mga tanong at ginamit na TV ad(s).

Ilang kagamitang istatistiks ang ginamit sa riserts. Ito ang paaverij na teknik at katamtamang bigat o averij ng weighted mean. Ginamit ang paaverij na teknik sa profayl ng jurors na sumukat ng kahusayan ng mga binuong banghay-aralin. Ang katamtamang bigat o averij ng weighted mean ay ginamit sa pagsukat ng ebalwasyon sa bawat kraytiryon. Ginamit ang iskeyl kung saan ang 4 ay para sa Napakahusay, 3 para sa Mahusay, 2 para sa Medyo Mahusay at 1 para sa Hindi Mahusay. Ginamit din ang ranking upang alamin kung aling banghay-aralin at kraytiryon ang nauuna at nahuhuli o ang wastong pagkakasunod-sunod ng preferens ng jurors.

No comments: